Tin các hoạt động xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến thăm và làm việc tại huyện Thọ Xuân.

Ngày 14/10/2014, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác tới thăm và làm việc với huyện Thọ Xuân về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2014; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và giai đoạn 2016 - 2020.
 
Ngày 14/10/2014, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác tới thăm và làm việc với huyện Thọ Xuân về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2014; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, và Văn phòng UBND tỉnh.

Thăm và làm việc tại huyện Thọ Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đi khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế ở xã Xuân Thành, kiểm tra việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Thọ Xuân.

 

Đoàn công tác do đồng chí Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát

mô hình trang trại trồng cam kết hợp chăn nuôi tại xã Xuân Thành.

Tại trụ sở UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân đã báo cáo tóm tắt với đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2014; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, 9 tháng năm 2014, tình hình kinh tế  - xã hội của huyện Thọ Xuân tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt trên 30 nghìn ha, năng suất lúa bình quân đạt 66,2 tạ/ha. Toàn huyện gieo trồng được 5000ha cây vụ đông. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Nhiều công trình giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục duy trì phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố.

3 tháng cuối năm 2014, huyện Thọ Xuân đề ra 12 giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tổ chức triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội vùng tả ngạn sông Chu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; chuẩn bị báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về định hướng phát triển năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, huyện Thọ Xuân đề ra 11 định hướng lớn để tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra việc xây dựng

cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Thọ Xuân.

 Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành đã phân tích và nêu lên nhiều giải pháp về quy hoạch đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư cơ sở hạ tầng; đào tạo lao động chất lượng cao; vấn đề xây dựng trung tâm vùng; hệ thống giao thông của huyện; phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm truyền thống; vấn đề tạo việc làm cho người lao động; một số vấn đề chuẩn bị cho năm du lịch Quốc gia tại Thanh Hóa; vấn đề thu ngân sách trên địa bàn và giải phóng mặt bằng của một số dự án.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực cố gắng của huyện Thọ Xuân trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện cần tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục thanh quyết toán các dự án; chú ý nắm bắt, giải quyết tốt tình hình đơn thư từ cơ sở; quan tâm phát triển lĩnh vực du lịch, trong đó, chú trọng đến hình thức du lịch trở về cội nguồn.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến tỉnh đã phân tích rõ những tiềm năng, lợi thế của huyện về giao thông, điều kiện tự nhiên, tiềm năng về con người, về di tích lịch sử, qua đó đề nghị huyện Thọ Xuân đánh giá lại tiềm năng, lợi thế để có chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh,  đưa huyện Thọ Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện đánh giá, rà soát các mục tiêu năm 2014 để quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với thương hiệu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp; tập trung và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Huyện cần ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp sử dụng nhiều lao động, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề truyền thống; phối hợp với tỉnh và các ngành kêu gọi đầu tư; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án xây dựng cơ bản; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, đảm bảo thu đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, đồng thời, thực hiện chi ngân sách theo đúng quy định. Cùng với đó, huyện Thọ Xuân cần chăm lo phát triển sự nghiệp Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Du lịch,  từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, cần quan tâm chỉ đạo quy hoạch hợp lý hệ thống trường học, chú ý về chất lượng đội ngũ giáo viên; huy động các nguồn lực xã hội để trùng tu Di tích và góp phần quản lý tốt các công trình văn hóa; quan tâm giải quyết việc làm cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đối với tổ chức các đoàn thể, chỉ đạo hoạt động theo đúng điều lệ, tránh tình trạng hành chính hóa. Cùng với các nhiệm vụ trên, huyện Thọ Xuân cần thực hiện tốt chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020.

Về các đề xuất, kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 Nguồn: http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=168&articleID=41293

Bích Phương

Công Ty Thành Viên

banner phai