Danh hiệu/chứng nhận

Chứng nhận Halal cho đường tinh luyện, đường vàng tinh khiết, đường kính trắng và mật rỉ

Chứng nhận Halal cho đường tinh luyện, đường vàng tinh khiết, đường kính trắng và mật rỉ hiệu lực từ 05/03/2015 đến 05/03/2017

      

IMG_00888889.jpg

Công Ty Thành Viên

banner phai