Tin tức

Công an Thanh Hóa - Tổ chức hội nghị bảo đảm an toàn vụ ép 2018-2019 vùng mía đường Lam Sơn

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Là Doanh nghiệp có vai trò tác động to lớn đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn vùng kinh tế Lam Sơn, vùng Nông Cống Thanh Hóa. Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn vùng kinh tế trọng điểm Lam Sơn, với tinh thầnHợp tác – phát triển đồng hành cùng doanh nghiệp.Ngày 14/12/2018, trước thềm vào vụ ép2018-2019Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông vùng mía đường Lam Sơn, vùng mía đường Nông Cống vụ ép 2018-2019.

Chủ trì hội nghị do Đại tá Lê Như Lập - Phó Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa và Ông Lê Văn Phương Tổng Giám đốc LASUCO.


          Tham dự Hội nghị có lãnh đạoVP Công an tỉnh; phòng CSGT, Phòng an ninh kinh tế, phòng cảnh sát kinh tế CA Tỉnh, đội CSGT quốc lộ 47, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 217; đường 15, đường 45 cùng các lãnhđạo chỉ huy cácphòng nghiệp vụCông an tỉnh Thanh Hóa. Thanh tra giao thông tỉnh. Trưởng, phó trưởng Công an huyện, đội trưởng đội CSGT các huyện Thọ Xuân;Ngọc Lặc; Thường Xuân; Triệu Sơn; Lang Chánh, Cẩm Thủy; Yên Định; Như Xuân; Bá Thước, Như Thanh, Nông Cống, Đồn Công an Mục Sơn, Công an TT Lam Sơn và Ban tổng Giám đốc,các đơn vị chức năng, các công ty thành viên thuộc mía đường Lam Sơn, mía đường Nông Cống, đơn vị tham gia vận tải và các cơ quan báo chí của Thanh Hóa, ANTV.

Trong nhiều năm qua, mặc dù địa bàn vùng mía Lam Sơn, vùng mía đường Nông Cống trải rộng trên 12 huyện, sản lượng mía lớn, lực lượng sản xuất nhiều, công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thôngluôn nhậnđược sự giúpđỡ của các cấp, các ngành hữu quan và bà con trồng mía đặc biệt là sự phối hợp bảođảm an ninh trật tự, an toàncủa ngành Công an từ Tỉnhđến cơ sở do đó cứ qua mỗi mùa sản xuất thì sựổnđịnh và an toàn ngày càng tốt hơn.

Hội nghị đã triển khai, thống nhất các phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên toàn vùng mía, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Thanh tra giao thông từ tỉnh đến các xã và lực lượng vận tải của Công ty và của người trồng mía, bảo đảm cho thu hoạch, vận chuyển và sản xuất an toàn, thông suốt, ổn định, chất lượng, hiệu quả. Công an nhân dân đồng hành cùng doanh nghiệp.

 

 

 

Công Ty Thành Viên

banner phai