Tin hoạt động

Công Ty Cổ Phần Mía Đường Lam Sơn Hoàn Thành Vụ Ép 2017/2018

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn hoàn thành vụ ép 2017-2018

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đã hoàn thành vụ ép 2017-2018 vào ngày 10/04/2018 – một vụ ép đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt thiết bị vận hành và con người và mục tiêu “Hiệu quả - Chất lượng – An toàn – Kỷ cương – Trách nhiệm” đã được đề ra ban đầu.

Công ty đã tiến hành thu hoạch vận chuyển và chế biến trên 753 nghìn tấn mía nguyên liệu, tăng 19% so với vụ ép năm trước do đầu tư, chăm sóc tốt nên mặc dù hậu quả nặng nề của bão lụt nhưng năng suất bình quân mía toàn vùng tăng 15% so với vụ 2016-2017; Tổng sản lượng đường nhập kho đạt 87.645 tấn tăng 16% so với năm trước; Tổng điện phát đạt 48 triệu kwh tăng 11% so với vụ trước. Đặc biệt nhà máy đường phèn quy mô lớn, máy móc thiết bị hiện đại đã chính thức đi vào hoạt động, bước đầu đưa ra thị trường tiêu thụ gần 100 tấn đường phèn chất lượng cao; Sau khi kết thúc vụ ép, các bộ phận đang tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động quản lý thu hoạch vận chuyển và vận hành chế biến tại nhà máy để rút ra các bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Đồng thời, làm tốt công tác chăm sóc mía đảm bảo sản lượng vụ 2018-2019 đạt 850.000 tấn.

Tin và bài: VP HĐQT

Công Ty Thành Viên

banner phai