Tin tức

Hội thảo Tổ chức liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao

(THO)- Chiều 3 – 10, tại Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn, Công ty CP mía đường Lam Sơn (LASUCO) đã tổ chức Hội thảo Tổ chức sản xuất, xây dựng sản phẩm chủ lực nông nghiệp công nghệ cao mang thương hiệu xứ Thanh.
  
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại hội thảo.
(THO)- Chiều 3 – 10, tại Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn, Công ty CP mía đường Lam Sơn (LASUCO) đã tổ chức Hội thảo Tổ chức sản xuất, xây dựng sản phẩm chủ lực nông nghiệp công nghệ cao mang thương hiệu xứ Thanh.
Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các huyện: Yên Định, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn; Tập đoàn LP (Dubai); Công ty Công Nông nghiệp Tiến Nông; các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, LASUCO luôn quan tâm đến việc đầu tư khoa học và công nghệ; nghiên cứu, đưa vào ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, giống cây trồng mới, phân bón hữu cơ sinh học thế hệ mới … Đồng thời, đổi mới và nâng cấp công nghệ, thiết bị nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho người nông dân trong vùng. 

Thời gian tới, LASUCO phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt từ 17 đến 20%/năm, đến năm 2025 đạt doanh thu 25.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1.200 tỷ đồng; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho 3.000 cán bộ, công nhân viên trong các nhà máy công nghiệp và hàng vạn nông dân các huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh. 


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền và các đại biểu thăm khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn.

LASUCO tập trung xây dựng 4 sản phẩm chủ lực có thế mạnh của tỉnh. Trong đó đối với mía, đường, LASUCO là nhà đầu tư chiến lược của Tổng Công ty mía đường 1 với tỷ lệ sở hữu hơn 50% cổ phần. Tại Thanh Hóa, LASUCO liên kết với 2 công ty mía đường trên địa bàn để nâng cao năng lực và hiệu quả của các nhà máy đường. Đồng thời thực hiện phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn để bảo đảm qui hoạch của tỉnh là 27.000 ha mía nguyên liệu, sản lượng 2,5 triệu tấn mía cây, sản lượng đường 300.000 tấn, tổng doanh thu từ đường và các sản phẩm sau đường đến năm 2025 đạt 5.000 tỷ đồng. 

Đối với Cam vàng, LASUCO tập trung xây dựng và phát triển vùng cam không hạt chất lượng cao, diện tích đến năm 2025 đạt 10.000 ha và tập trung ở các huyện: Như Xuân, Thọ Xuân và các huyện miền núi dọc đường Hồ Chí Minh, doanh thu phấn đấu đạt 12.000 tỷ đồng. 

Sản phẩm rau, hoa, quả, thực phẩm hữu cơ và nấm ăn xuất khẩu, diện tích đến năm 2025 là 10.000 ha; tập trung ở các huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa; sản lượng bình quân hàng năm đạt 300.000 tấn, doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng. 

Đối với tre, luồng, diện tích rừng luồng sản xuất cho đầu tư sản xuất công nghiệp từ 25.000 đến 27.000 ha, tập trung ở các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc; doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng … 

Để đạt được các mục tiêu trên, LASUCO đã đề ra nhiều giải pháp như xây dựng cánh đồng mẫu lớn, qui mô tập trung, hiện đại và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng: Thanh Hóa cần tập trung khai thác tiềm năng về đất đai, tận dụng các sản phẩm phụ trong nông nghiệp cho chăn nuôi. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao dọc đường Hồ Chí Minh. Tỉnh Thanh Hóa nên chọn 2 đến 3 sản phẩm nông nghiệp mang đặc trưng của địa phương để phát triển, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ ra toàn cầu. Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần gắn với phát triển nông nghiệp truyền thống...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền hoan nghênh và đánh giá cao kết quả phát triển sản xuất, kinh doanh của LASUCO trong thời gian qua, đặc biệt là việc tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với nhiều loại sản phẩm đạt chất lượng, giá trị kinh tế cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một trong 5 chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 nhằm bảo đảm nâng cao thu nhập cho người dân. Tỉnh Thanh Hóa luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, các nhà khoa học đầu tư, liên kết sản xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn nhằm tạo ra các sản phẩm với số lượng lớn, chất lượng, giá trị kinh tế cao.

Công Ty Thành Viên

banner phai