Danh hiệu/chứng nhận

LASUCO thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng.

Sáng ngày 10/3/2013 tại Hà Nội, cùng với 50 doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn đã được Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng 2013”.

Sáng ngày 10/3/2013 tại Hà Nội, cùng với 50 doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn đã được Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng 2013”.

 

Trên cơ sở cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Chương trình ngày 26/2/2013, tại Lễ công bố, Ban Tổ chức Chương trình đã sàng lọc hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia, lựa chọn 50 doanh nghiệp tiểu biểu trong việc thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội để tôn vinh nhằm hưởng ứng việc triển khai Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Đồng thời nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong năm 2013, kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi "Thi đua là yêu nước".

 

{C}{C}

Tại buổi lễ tôn vinh, Tổng Giám đốc Lê Văn Thanh đại diện Công ty nhận danh hiệu.

 

Danh hiệu “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm An sinh xã hội và phát triển cộng đồng” được trao cho LASUCO dựa trên các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho nhà nước, chính sách cho người lao động và các cổ đông (thực hiện tốt chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho người lao động, công khai về hoạt động doanh nghiệp với cổ đông), các hoạt động vì môi trường (không gây ô nhiễm môi trường, có đóng góp thiết thực cho việc bảo vệ môi trường), các chính sách vì người tiêu dùng, bạn hàng, đối tác (chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt...), các chương trình từ thiện thường xuyên của xã hội (xây nhà cho người nghèo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, khuyến học- khuyến tài ..), đặc biệt là chương trình góp sức cùng với các địa phương tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, đào tạo và mở rộng các ngành nghề kinh doanh nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn… thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới trên vùng mía đường Lam Sơn.


Tin, ảnh: Văn phòng HĐQT

Công Ty Thành Viên

banner phai