Tin hoạt động

Liên kết, hợp tác để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản giá trị cao

Sáng 5-7, Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) tổ chức buổi ký kết hợp đồng hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản giữa công ty với các HTX vùng mía đường Lam Sơn.

 

Đại diện Lasuco và các HTX ký kết hợp tác, liên kết. 

 Theo chương trình hợp tác, Lasuco sẽ liên kết với các HTX để xây dựng vùng nguyên liệu mía có diện tích từ 100 ha trở lên, trong đó có 1-2 mô hình quy mô từ 10 đến 30 ha áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao, đạt năng suất từ 100 tấn/ha trở lên. Đồng thời, toàn vùng nguyên liệu đạt tiêu chí 3 không: Không có thửa dưới 1ha, không có năng suất dưới 70 tấn/ha, không có chữ đường dưới 8 CCS. Bên cạnh đó, mỗi HTX xây dựng từ 1-2 mô hình nhà kính, nhà lưới quy mô diện tích từ 1-2 ha/mô hình để sản xuất rau, củ, quả sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, tiến tới sản xuất hữu cơ, doanh thu đạt từ 1,5 tỷ đồng/ha trở lên, lợi nhuận từ 500 triệu đồng/ha trở lên. Ngoài ra, Lasuco và các HTX cũng sẽ hướng tới mục tiêu nghiên cứu, thực hiện các dự án sản xuất lúa gạo sạch, lúa gạo hữu cơ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến lâm sản, thương mại dịch vụ và du lịch, văn hóa làng nghề theo thế mạnh của từng HTX và địa phương.