Thông tin khác

Thông báo mua trái phiếu từ các cổ đông không tham gia

order clarithromycin 250mg

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin biaxin reviews

buy clarithromycin no prescription

buy generic biaxin buy clarithromycin australia buy biaxin 500mg

buy clarithromycin canada

order clarithromycin buy clarithromycin buy discount biaxin

buy clarithromycin pills

order biaxin tablets buy discount clarithromycin buying biaxin

buy clarithromycin australia

discount biaxin buy biaxin canada biaxin buy

cheap clarithromycin

buy biaxin buying clarithromycin clarithromycin

order clarithromycin 500mg

buying clarithromycin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy biaxin without prescription

buy biaxin 500mg

purchase biaxin buy clarithromycin buy clarithromycin uk

cheapest biaxin

clarithromycin reviews buy clarithromycin 500mg generic clarithromycin

biaxin buy

buying clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin

i need to buy the abortion pill

abortion pill prescription abortion pill online where can i buy abortion pills

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill buy online abortion pill buy abortion pills online

viagra erection photos

viagra for women viagra online without prescription buy cheap viagra

kamagra for women

buy kamagra online kamagra generic kamagra woman

female kamagra jelly

cheapest place to buy kamagra http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice buy kamagra jelly las vegas

purchase amoxil online

generic amoxicillin amoxil for sale how does amoxicillin work

women does thyroxine work

cialis vs thyroxine thyroxine uk thyroxine for sale

cheap laxative tablets

get laxative laxative bisacodyl online shop in uk

buy ampicillin

principen for sale natural principen buy principen online

buy abortion pill

on line abortion pill http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 where can i buy abortion pills

buy clarithromycin pills

buying biaxin buy biaxin no prescription buy discount clarithromycin

ciprofloxacin samples

free cipro sample ciprofloxacin cipro equivalent

free cleocin sample

cleocin online get discount cleocin online cheap clindamycin tablets

order dexone

natural dexone http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 buy dexone online

natural Cefadroxil alternatives

get duricef avoid prescription cefadroxil order Cefadroxil online

cefpodoxime equivalent

buy cheap cefpodoxime online uk vantin online shop in uk vantin without prescription

natural cefuroxime alternatives

cheap ceftin cefuroxime natural cefuroxime alternatives

abortion pill online purchase

medical abortion pill online where can you buy the abortion pill abortion pills online

cephalexin prescription buy

alternative to cephalexin http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 where to buy keflex online

get chloramphenicol avoid prescription

buy chloromycetin http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 buy chloromycetin online a href

where can you buy the abortion pill

abortion pills online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 buy abortion pills online

get augmentin

get clavulanate avoid prescription augmentin buy augmentin on the internet

abortion pills

abortion pill online buy the abortion pill online order abortion pill online

 

Kính gửi: Quý cổ đông Quý Nhà đầu tư Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (Lasuco) trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư đã đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của Lasuco thông qua việc tham gia vào đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Lasuco, góp phần vào sự thành công của đợt phát hành.
Ngày 10/10/2012; sau khi đã có danh sách chính thức cổ đông hiện hữu nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi của LSS. Có một số cổ đông không tham gia vào đợt phát hành lần này. Theo Nghị quyết số 257 NQ/2012/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông năm 2012; Toàn bộ số trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết sẽ do Hội đồng quản trị Lasuco chào bán cho các đối tượng có nhu cầu với mức giá không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Để đảm bảo Quý nhà đầu tư có thể tham gia mua bổ sung trái phiếu LSS từ các cổ đông không tham gia.  HĐQT Lasuco quyết định thông báo trên website của Lasuco để các nhà đầu tư quan tâm đăng ký mua.
Nhà đầu tư có mong muốn đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi của LSS gửi văn bản đăng ký mua về Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.
Thời hạn nhận văn bản đăng ký mua chậm nhất: 16h ngày 16/10/2012 (bản gốc có đóng dấu của bưu điện) hoặc bản Scan qua Email Lasuco_hue@yahoo.com
Căn cứ vào văn bản đăng ký của các nhà đầu tư, ngày 17/10/2012 Hội đồng quản trị Lasuco sẽ họp quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư được mua; số lượng trái được mua và có thông báo đến nhà đầu tư được mua trái phiếu về thời gian nộp tiền (dự kiến thời hạn nộp tiền cuối cùng vào tài khoản phong tỏa của lasuco là 22/10/2012. Lasuco sẽ có thông báo cụ thể sau)
 
Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo./.

ội đồng quản trị xin trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- VT, Phòng KT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký 

 

Lê Văn Tam

 

 

Công Ty Thành Viên

banner phai