Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2015

 
Thong bao ve viec chot danh sach co dong tham du dai hoi.pdf

Công Ty Thành Viên

banner phai