Hội nghị mía đường thường niên

Hội nghị “Tổng kết 22 năm phát triển ngành mía đường Việt Nam”

– Tổng kết 22 năm phát triển ngành mía đường Việt Nam (Chương trình “1 triệu tấn đường”); tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp cho sự thành công của chương trình và sự phát triển của Ngành Mía Đường; bàn phương hướng phát triển ngành trong giai đoạn tới.

– Triển lãm thành tựu Ngành Mía Đường Việt Nam (Các nhà máy đường tham gia trình diễn thành tựu bằng sản phẩm, hình ảnh…tại gian hàng.

Hội thảo “Đổi mới công nghệ và chính sách phát triển bền vững ngành mía đường Việt Nam”

Trao đổi, thảo luận kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước trong xây dựng chuỗi giá trị mía đường, nhằm đề ra các giải pháp cho phát triển mía đường Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Cụ thể: các vấn đề phát triển giống, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất mía, cơ giới hóa; công nghệ mới trong chế biến đường và các sản phẩm từ phụ phẩm từ mía đường; tiến bộ trong nghiên cứu và chế tạo máy móc thiết bị ngành mía đường; các vấn đề về tổ chức sản xuất và cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với ngành mía đường.