Giới thiệu.
www.Lasuco.vn được quản lý bởi Lasuco Crop Protection AG, Thụy Sỹ (Lasuco) - "bộ điều khiển dữ liệu". Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Lasuco đã phát triển bản tuyên bố về quyền riêng tư ("Bản Tuyên Bố" này) để thông báo cho bạn cách Lasuco thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân và thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua trang web này.
Ngày có hiệu lực.
Ngày 20 tháng 12 năm 2017
Phạm vi của Tuyên bố này.
Bản Tuyên Bố này bao gồm "dữ liệu cá nhân và thông tin" chúng tôi thu thập thông qua trang này. "Dữ liệu cá nhân và thông tin" là dữ liệu nhận dạng cá nhân bạn, hoặc là một mình hoặc kết hợp với các thông tin khác có sẵn cho chúng tôi. Ví dụ về thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số nhận dạng thuế và thông tin bạn cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi để tạo một tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân.
Sự đồng ý của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn chấp nhận các thực hành được mô tả trong Bản Tuyên Bố này (bao gồm Chính sách Cookie hiện có trên trang này). Nếu bạn không đồng ý với Tuyên bố này hoặc Chính sách Cookie, vui lòng không sử dụng trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Tuyên bố này hoặc Chính sách Cookie bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đưa lên trong Bản Tuyên Bố này hoặc Chính sách Cookie và thay đổi cơ bản sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin được thu thập trên cơ sở chuyển tiếp. Chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên xem lại Tuyên bố này và Chính sách Cookie để đảm bảo bạn biết bất kỳ thay đổi nào và cách thông tin của bạn có thể được sử dụng
Chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin cá nhân nào thông qua trang web của chúng tôi?
Thông tin nhận dạng cá nhân đề cập đến thông tin cho phép chúng tôi biết chi tiết về bạn là ai. Thông tin cá nhân được yêu cầu khi bạn đặt hàng dịch vụ, đăng ký tài khoản và gửi phản hồi cho chúng tôi. Ví dụ: thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ (cả thanh toán và đăng ký), địa chỉ email, ngành và chi tiết sản phẩm, và thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác. Thông tin này có thể được giữ trên các cơ sở dữ liệu liên hệ và quản trị của chúng tôi hoặc là do công việc chúng tôi đã làm với bạn hoặc hiện đang tham gia hoặc vì chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm đến việc nhận tài liệu từ chúng tôi về kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn một cách hiệu quả, cải tiến trang web của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và để nhắm mục tiêu các mục quan tâm chúng tôi có thể gửi cho bạn.
Thông tin nhận dạng cá nhân không đề cập đến thông tin có tính chất thống kê và tự nó không xác định được một cá nhân cụ thể hoặc một thực thể nào và nó phụ thuộc vào việc bạn truy cập vào trang web. Ví dụ: thông tin này có thể bao gồm tên miền mà bạn truy cập internet, ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web, và địa chỉ internet của trang web mà từ đó bạn liên kết trực tiếp tới trang web. Thông tin này được sử dụng dưới dạng tổng hợp để làm cho trang web trở nên hữu ích và hấp dẫn đối với người dùng của mình.
Các thỏa thuận điều chỉnh việc sử dụng các tính năng đặc biệt và các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu.
Trang web này có thể bao gồm các tính năng đặc biệt và các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu. Khi đăng ký sử dụng tính năng đặc biệt hoặc khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn có thể được yêu cầu đồng ý với các điều khoản đặc biệt điều chỉnh việc sử dụng tính năng đặc biệt hoặc khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý rõ ràng với các điều khoản đặc biệt, ví dụ như bằng cách đánh dấu hộp hoặc nhấp vào một nút được đánh dấu là "Tôi đồng ý". Loại hợp đồng này được gọi là thoả thuận "nhấp qua". Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận nhấp qua khác với các điều khoản của Tuyên bố này, các điều khoản của thỏa thuận nhấp qua sẽ bổ sung hoặc sửa đổi Bản Tuyên Bố này, nhưng chỉ đối với các vấn đề được chi phối bởi "thoả thuận nhấp qua . "

Cookie và các công nghệ tương tự.
Chúng tôi sử dụng "cookies" và các công nghệ web khác để thu thập thông tin và hỗ trợ một số tính năng nhất định trên trang của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ này để
Thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng các trang web của chúng tôi - những trang nào họ truy cập, những liên kết nào họ sử dụng và khoảng thời gian họ ở trên mỗi trang;
● Để quản lý và xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo;
● Để hỗ trợ các tính năng và chức năng của trang web của chúng tôi - ví dụ: để tránh những rắc rối của việc nhập thông tin có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc để nhắc các cài đặt bạn đã thiết lập khi truy cập vào các trang web của chúng tôi; và
● Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.
Thông thường, thông tin mà chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng các công nghệ web này không xác định cá nhân bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã tạo danh tính người dùng, bằng cách đăng ký sử dụng một khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu trên một trong các trang của chúng tôi, chúng tôi có thể liên kết thông tin chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng công nghệ web với các thông tin khác nhận dạng cá nhân bạn.
Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể đặt trình duyệt của bạn từ chối cookie hoặc cảnh báo bạn khi một cookie được đặt trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie của chúng tôi ngay khi bạn rời khỏi trang web. Mặc dù bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookie của chúng tôi khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, nếu bạn đặt trình duyệt của bạn từ chối cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng và chức năng của các trang web của chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách Cookie trên trang này để biết thêm chi tiết.
Lasuco sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?
Nói chung chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua trang web của chúng tôi
● Cung cấp các sản phẩm, thông tin và dịch vụ mà bạn yêu cầu;
● Đối với mục đích phòng ngừa an ninh, tín dụng hoặc gian lận;
● Cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng hiệu quả;
● Để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi;
● Để hiển thị quảng cáo được cá nhân hoá khi bạn truy cập trang web của chúng tôi;
● Để liên hệ với bạn với những ưu đãi đặc biệt và những thông tin khác mà chúng tôi tin rằng sẽ được bạn quan tâm (nhưng chỉ với sự cho phép của bạn);
● Để liên hệ với bạn với thông tin và thông báo liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi;
● Mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát và cung cấp phản hồi cho chúng tôi;
● Để hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của bạn;
● Để cải thiện nội dung, chức năng và khả năng sử dụng của trang web của chúng tôi;
● Để cải tiến sản phẩm và dịch vụ;
● Để cải tiến các nỗ lực tiếp thị và quảng bá; và
● Với bất kỳ mục đích nào khác được xác định trong thông báo bảo mật hiện hành hoặc thoả thuận khác giữa Lasuco và bạn.
Lasuco chia sẻ thông tin cá nhân của tôi như thế nào?
Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty và tổ chức thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi, ví dụ như các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi (như dịch vụ xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ lưu trữ dữ liệu và dịch vụ lưu trữ web) hoặc giúp chúng tôi tiếp thị sản phẩm của chúng tôi và dịch vụ (chẳng hạn như các công ty tiếp thị e-mail bên thứ ba). Các bên thứ ba này được yêu cầu bởi hợp đồng để sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ chỉ để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi và thực hiện các biện pháp thương mại hợp lý để bảo vệ sự bảo mật và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.
Trong Lasuco. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua trang web của chúng tôi trong Lasuco hoặc với các chi nhánh khác của Lasuco để tiếp thị chéo và các mục đích khác. Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một thành viên khác trong gia đình Lasuco, bạn có thể "chọn không tham gia" bất cứ lúc nào bằng cách gửi email hoặc viết thư cho nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi - xem chi tiết liên lạc trên trang này.
Chuyển nhượng doanh nghiệp. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho một công ty đã mua lại cổ phần hoặc tài sản của Lasuco, một trong những chi nhánh của công ty hoặc một trong những doanh nghiệp của chúng tôi, ví dụ như là kết quả của việc bán, sáp nhập, tái tổ chức hoặc thanh lý. Nếu xảy ra sự chuyển đổi như vậy, việc sử dụng thông tin cá nhân của công ty bạn sẽ vẫn phải tuân theo chính sách này và các sở thích về quyền riêng tư mà bạn đã trình bày cho chúng tôi.
Tuân thủ luật pháp và bảo vệ quyền lợi của chúng ta và quyền của người khác. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin tưởng việc tiết lộ là phù hợp để tuân thủ pháp luật, lệnh tòa hoặc trát tòa. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân để ngăn ngừa hoặc điều tra một tội phạm có thể, chẳng hạn như gian lận hoặc trộm danh tính; để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng trực tuyến của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng ta hoặc các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng hoặc người khác.
Tổng hợp thông tin. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học hoặc khảo sát tổng hợp với các bên thứ ba, nhưng thông tin này ở dạng ẩn danh và không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nào. Thông tin tổng hợp mà chúng tôi chia sẻ có thể bao gồm thông tin ẩn danh được nắm bắt thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự khác, như được giải thích trong phần có tiêu đề "cookie và các công nghệ tương tự".
Như mô tả trong thông báo về sự riêng tư. Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong bất kỳ thông báo bảo mật bổ sung nào được đăng trên trang web (hoặc khu vực) nơi bạn cung cấp thông tin đó. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn trên trang web đó, bạn sẽ đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư đó.
Như mô tả trong thỏa thuận nhấp qua. Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong bất kỳ thỏa thuận nhấp qua nào mà bạn đã đồng ý.
Đó là sự lựa chọn của bạn
Nói chung
Chúng tôi tôn trọng quyền của bạn để lựa chọn cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho biết lựa chọn của bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ bao gồm liên kết "không tham gia" trong bản tin hoặc email khuyến mại mà chúng tôi gửi cho bạn để bạn có thể thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn nhận được những thông tin liên lạc như vậy từ chúng tôi trong tương lai. Nếu bạn đã tạo một tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân trên trang của chúng tôi, bạn có thể cập nhật một số hoặc tất cả các lựa chọn bảo mật của bạn bằng cách thay đổi cài đặt trên trang cài đặt tài khoản hoặc trang hồ sơ của bạn.
Marketing trực tiếp
Trước khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (hoặc cho phép các chi nhánh của chúng tôi làm như vậy), chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để lựa chọn có nên sử dụng thông tin theo cách này hay không. Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn gỡ danh sách gửi tiếp thị trực tiếp, vui lòng gửi email hoặc viết thư cho nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi - xem chi tiết liên hệ trên trang này. Vui lòng cung cấp tên đầy đủ, địa chỉ và địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể tìm thấy bạn trên danh sách gửi thư của chúng tôi. Khi chúng tôi có thông tin chúng tôi cần, chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi một khoảng thời gian hợp lý để đáp ứng yêu cầu của bạn.
Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn
Vui lòng xem lại phần có tiêu đề "Làm thế nào để Lasuco chia sẻ thông tin cá nhân của tôi?" để tìm hiểu cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba và bạn có những lựa chọn nào.
Làm thế nào bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn?
Nếu bạn đã tạo một tài khoản hoặc tiểu sử cá nhân trên một trong các trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập và cập nhật một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn trên trang cài đặt tài khoản hoặc trang hồ sơ của bạn. Bạn cũng có thể truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn, bằng cách gửi email hoặc viết thư cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi - xem chi tiết liên lạc trên trang này. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian hợp lý, và trong bất kỳ trường hợp nào, trong thời hạn được luật hiện hành quy định. Để bảo vệ bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp quyền truy cập và sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin nào không chính xác mà bạn phát hiện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể hạn chế hoặc từ chối yêu cầu của bạn nếu luật pháp cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn. Mặc dù nói chung chúng tôi không tính phí cho các dịch vụ này, chúng tôi bảo lưu quyền, tùy theo quyết định của chúng tôi, để tính phí hợp lý theo luật pháp hiện hành cho phép. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu một khoản phí sẽ áp dụng trong trường hợp của bạn.
Lasuco bảo vệ thông tin cá nhân như thế nào?
Chúng tôi duy trì một chương trình bảo mật dữ liệu toàn diện, bao gồm các biện pháp an ninh thương mại, vật lý và công nghệ hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng trái phép và hủy bỏ, sửa đổi hay tiết lộ trái phép hoặc vô tình. Mặc dù chúng tôi có những biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt thương mại để cung cấp mức độ bảo mật phù hợp với độ nhạy cảm của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin được cung cấp qua internet hoặc được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
Liên kết đến các trang web khác của Lasuco
Trang này chứa các siêu liên kết đến các trang web khác do Lasuco hoặc các thực thể khác của Lasuco điều hành ("Các trang web khác của Lasuco"). Các trang web Lasuco khác là các trang web riêng biệt và riêng biệt. Mỗi mục tiêu phục vụ một mục đích khác. Mỗi Website Lasuco khác do đó được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng riêng và tuyên bố về quyền riêng tư của nó. Nếu bạn truy cập Trang web Lasuco khác thông qua các liên kết trên trang này, vui lòng dành vài phút để xem lại các điều khoản sử dụng và tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên mỗi Website Lasuco khác mà bạn truy cập.
Liên kết đến các trang web khác
Trang này có thể chứa liên kết đến các trang web do các công ty khác điều hành, bao gồm các trang web do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các chi nhánh của chúng tôi và các bên thứ ba khác điều hành. Tuyên bố này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Khi bạn truy cập trang web của bên thứ ba thông qua liên kết trên trang này, vui lòng dành vài phút để xem lại chính sách bảo mật được đăng trên trang web đó.
Trẻ em
Trang web của chúng tôi không được định hướng và nhắm mục tiêu cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không sử dụng trang web của chúng tôi để cố ý thu thập dữ liệu hoặc bán cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu chúng ta biết rằng ai đó dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin có thể nhận dạng cá nhân thông qua một trong các trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hợp lý để loại bỏ thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
Thông báo đặc biệt cho du khách cư trú bên ngoài nước Thụy Sĩ
Lasuco là một tập đoàn Thụy Sĩ có trụ sở tại Basel, Thụy Sĩ. Lasuco sử dụng máy chủ web và lưu trữ dữ liệu ở Thụy Sĩ, Pháp hoặc ở các quốc gia khác. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn tới các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các cơ sở khác ở Thụy Sĩ, Pháp, Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác cho các mục đích được mô tả trong bản tuyên bố này. Các quốc gia khác nhau có các luật và yêu cầu về quyền riêng tư khác nhau và một số cung cấp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn ít hơn những người khác. Tuy nhiên, vui lòng biết rằng bất kể thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, chuyển giao hay lưu trữ, nếu nó được thu thập qua trang này, nó sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của Bản Tuyên Bố này và bất kỳ thông báo bảo mật hoặc thoả thuận nhấp qua nào áp dụng cho bạn.
Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý thu thập, sử dụng và chuyển thông tin cá nhân của bạn trong hoặc sang Hoa Kỳ hoặc bất kỳ nước nào khác trên thế giới.
Luật chi phối
Tuyên bố này được điều chỉnh theo luật của Thụy Sĩ mà không phụ thuộc vào các điều khoản xung đột của luật pháp.

Các câu hỏi về thực tiễn bảo mật của chúng tôi
Nếu bạn có câu hỏi về Tuyên bố này hoặc thông lệ về bảo mật của chúng tô, vui lòng liên hệ bằng cách gửi email hoặc viết thư cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi - xem chi tiết liên lạc trên trang này.