loader image

Category Peoples: Ban Tổng giám đốc

CNTT Phòng

Lê Văn Quang

Ông giữ chức vụ nhân viên phòng hành chính kế toán 4 năm ( từ 2001). Sau một năm, ông trở thành kiểm soát viên

Xem thêm »
CNTT Phòng

Lê Bá Chiều

Từ năm 1998 đến năm 2009, ông Lê Bá Triều là nhân viên của các phòng ban thuộc công ty cổ phần mía đường Lam

Xem thêm »
CNTT Phòng

Nguyễn Duy Thành

Ông là kỹ sư cơ khí  của công ty mía đường Lam Sơn vào khoảng 6 năm từ 1994. Từ năm 2000, ông được bổ

Xem thêm »
CNTT Phòng

Đỗ Thị Thanh Hà

Từ ngày 01/2005 đến ngày 06/2011 Bà kiêm chức vụ nhân viên phòng tài chính kế toán ,bà là Phó phòng Tài Chính Kế Toán

Xem thêm »