loader image

Category Peoples: Hội đồng quản trị

Lê Văn Tam

Ông Lê Văn Tam-ANH HÙNG LAO ĐỘNG – CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN Tham gia Lam Sơn từ năm 1988 với tư

Xem thêm »

Lê Trung Thành

Từ năm 1993 đến năm 2003, ông Lê Trung Thành tham gia công ty cổ phần mía đường Lam Sơn với tư cách là gíam

Xem thêm »

Đỗ Thị Thanh Hà

Từ ngày 01/2005 đến ngày 06/2011 Bà kiêm chức vụ nhân viên phòng tài chính kế toán ,bà là Phó phòng Tài Chính Kế Toán

Xem thêm »