loader image
Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn

Công ty Cổ phần Phân bón Lam Sơn được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000123, đăng ký lần đầu ngày 24/12/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7 ngày 27/07/2015 với mã số doanh nghiệp là 2800783723.

Trụ sở chính: Thôn Đá Dựng – Xã Xuân Phú – Huyện Thọ Xuân – Tỉnh Thanh Hóa Vốn điều lệ: 15.500.000.000 đồng (Mười lăm tỷ năm trăm triệu đồng) Góp vốn của Lasuco: 13.950.000.000 đ, chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, kinh doanh, xnk phân bón các loại, san lấp mặt bằng, hoạt động dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, xử lý hạt giống để nhân giống.