Trang web www.lasuco.vn của chúng tôi sử dụng các cookie, như hầu hết các trang web khác, để cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất.

Cookie là gì?

Cookie là những tệp văn bản nhỏ mà một trang web có thể đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn lần đầu tiên ghé thăm trang. Cookie sẽ giúp trang web, hay một trang web khác, công nhận thiết bị của bạn vào lần tiếp theo bạn ghé thăm. Web beacon hoặc các file tương tự khác cũng có thể làm tương tự. Chúng tôi sử dụng cụm từ "cookies" trong chính sách này để tham khảo tất cả các tệp thu thập thông tin theo cách này.

Có rất nhiều cookie có chức năng phục vụ. Ví dụ: nó có thể giúp chúng tôi nhớ các tùy chọn của bạn, phân tích hiệu quả hoạt động trang web của chúng tôi hoặc thậm chí cho phép chúng tôi giới thiệu nội dung mà chúng tôi cho rằng sẽ phù hợp nhất với bạn.

Một số cookie chứa thông tin cá nhân - ví dụ: nếu bạn nhấp vào "nhớ tôi" khi đăng nhập, cookie sẽ lưu trữ tên người dùng của bạn.

Các cookie được sử dụng bởi www.Lasuco.vn:

Sẽ không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Sẽ thu thập thông tin tổng quát hơn như cách người dùng đến và sử dụng các trang web của chúng tôi hoặc vị trí chung của người dùng.

Sẽ không được sử dụng để cung cấp thông tin cho các công ty tiếp thị bên thứ ba hoặc nhà quảng cáo truyền thông.

Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của mình cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt để chặn tất cả cookie (kể cả các cookie thiết yếu), bạn không thể truy cập vào tất cả hoặc một phần của trang web của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác của Lasuco

Trang này chứa các siêu liên kết đến các trang web khác do Lasuco hoặc các thực thể khác của Lasuco điều hành. Các trang web Lasuco khác là các trang web rời rạc và riêng biệt. Mỗi mục tiêu phục vụ cho một mục đích khác. Mỗi Website Lasuco khác do đó được quản lý bởi chính sách cookie của chính nó. Nếu bạn truy cập trang web khác của Lasuco qua các liên kết trên trang này, vui lòng dành vài phút để xem lại chính sách cookie trên mỗi Website Lasuco khác mà bạn truy cập.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa nội dung nhúng từ hoặc liên kết đến các trang web do các công ty khác điều hành, bao gồm các trang web do bên thứ ba cung cấp dịch vụ, các chi nhánh của chúng tôi và các bên thứ ba khác bao gồm các trang web truyền thông xã hội như YouTube hoặc Facebook.

Do đó, khi bạn truy cập trang có nội dung nhúng hoặc theo liên kết tới trang web của bên thứ ba, bạn có thể được trình bày với các cookie từ các trang web này. Lasuco không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về các cookie này, do đó bạn nên kiểm tra chính sách cookie của bên thứ ba liên quan để biết thêm thông tin.

Chúng tôi cũng cung cấp 'trang chia sẻ' trên một số trang web của chúng tôi, nơi có thể chia sẻ nội dung một cách dễ dàng trên các trang web như Facebook, Twitter và LinkedIn. Các trang web này có thể sử dụng cookie khi bạn đăng nhập vào dịch vụ của họ. Lasuco không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về các cookie này, do đó bạn nên kiểm tra chính sách cookie của bên thứ ba liên quan để biết thêm thông tin.