ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LASUCO NĂM 2021-2022

Sáng ngày 06/11 vừa qua, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2021/2022.

                                                                          Toàn cảnh đại hội

Năm tài chính 2020/2021 là năm tiếp tục khó khăn đối với ngành mía đường. Đầu năm giá đường vẫn ở mức thấp, vùng nguyên liệu tiếp tục bị tụt giảm; Cùng với đó việc áp thuế chống bán phá giá và trợ cấp thương mại làm cho nhà máy không tiếp cận được nguồn đường thô làm nguyên liệu chế biến dẫn đến nguyên liệu và sản lượng sản xuất hạn chế; Bên cạnh đó đại dịch Covid-19 bùng phát nhiều lần dẫn đến việc giao thương liên kết, việc tiếp cận giữa sản xuất đến người tiêu dùng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với tầm nhìn từ trước và chủ động trong xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, hoạt động của Lasuco vẫn đạt được những bước phát triển đáng khích lệ. Bên cạnh duy trì sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, Lasuco đã hoàn thành và đưa vào khai thác 3 dự án trọng điểm trong 2 ngành chủ lực là đồ uống và lúa gạo,góp phần quan trọng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

                     Anh hùng lao động Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Lasuco phát biểu khai mạc Đại hội

Theo đó, kết quả sản xuất chính của Lasuco trong niên độ 2020-2021 như sau: Sản lượng mía nguyên liệu bằng 80% so với cùng kỳ; tổng đường thô đưa vào chế luyện trong kỳ đat 69% kế hoạch năm; tổng đường sản xuất bằng 147% so với cùng kỳ; đường phèn sản xuất bằng 110% so với cùng kỳ; đường thương mại bằng 114% so với cùng kỳ; sữa gạo OJITA sản xuất gần 10.000 hộp, đạt 66,3% kế hoạch; nước dinh dưỡng tế bào mía MITAJI sản xuất đạt gần 7,6 triệu hộp, đạt 75,9% kế hoạch năm; doanh thu hợp nhất sau kiểm toán đạt 1.846,5 tỷ đồng, bằng 109% so với niên độ trước; tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 22,85 tỷ đồng, bằng 120,5% kế hoạch năm.

            Ông Lê Văn Quang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020/2021, kế hoạch năm 2021/2022

Niên độ 2021-2022 Lasuco đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 99,6 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chi trả 8%. Trong đó, ngành mía đường phấn đấu doanh thu đạt 2.100 tỷ đồng, ngành lúa gạo đạt 180 tỷ đồng, ngành đồ uống 269 tỷ đồng, công nghệ cao đạt 52 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Lasuco sẽ tập trung nguồn lực phát triển khai mạnh mẽ vùng nguyên liệu mía. Trong đó, sẽ tối ưu hóa các giải pháp quản lý, điều hành trong công tác thu hoạch, vận chuyển, thanh toán; triển khai ứng dụng bản đồ GIS trong công tác quản lý vùng nguyên liệu; rà soát lại diện tích mía và triển khai các giải pháp bảo đảm mục tiêu đến năm 2022-2023 đạt tối thiểu 8.000 ha, tích tụ diện tích và thực hiện chủ trương không có năng suất mía dưới 70 tấn/ha.

Bên cạnh đó, Lasuco xây dựng các giải pháp cải tiến máy móc, tổ chức sản xuất chế biến hiệu quả, mở rộng và phát triển thị trường các sản phẩm, triệt để ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị và điều hành, tập trung cao triển khai các dự án mới…

Đại hội thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021; Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ông Lê Văn Tân làm Chủ tịch HĐQT, ông Lê Trung Thành làm Phó chủ tịch HĐQT, bà Lê Thị Huệ, Thường trực HĐQT. Bầu Ban kiểm soát gồm các Ông Lê Huy Hùng – Trưởng ban kiểm soát; Ông Trịnh Đình Toán và ông Nguyển Thành Tâm – Thành viên Ban kiểm soát.

                            Ông Lê Văn Tân thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử & xin biểu quyết Đại hội

                                                        Ra mắt HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

                                     HĐQT nhiệm kỳ mới tặng hoa hoa cho Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

                                                       Ra mắt Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Bên cạnh thay đổi về nhân sự, Đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành gần 4,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 6,5%. Trong đó, tỷ lệ chi trả cho niên độ 2019 – 2020 là 4,5% và tỷ lệ niên độ 2020 – 2021 là 2%.

Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2021 (85,2 tỷ đồng). Thời gian chi trả dự kiến trong quý I và quý II năm sau.

Cổ đông Mía đường Lam Sơn cũng thống nhất phương án chào bán 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp để bổ sung vốn lưu động cho công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi hoàn thành việc chia cổ tức và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi hoàn tất việc chia cổ tức và chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ của Mía đường Lam Sơn sẽ tăng lên hơn 1.040 tỷ đồng.

Trong niên độ 2021 – 2022, Mía đường Lam Sơn đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 140% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 99,6 tỷ đồng, tăng 355%. Tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch là 8%, tăng gấp 4 lần năm ngoái.

Bước đường triển khai kế hoạch niên độ tài chính 2021-2022 chắc chắn còn nhiều khó khăn, đại dịch Covid-19 có thể còn gây ra nhiều trở ngại. Tuy nhiên HĐQT- Ban điều hành và toàn thể cán bộ người lao động của Lasuco quyết tâm đồng lòng, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các mục tiêu và giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.