ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LASUCO NĂM 2022/2023

Sáng ngày 11/11/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên với sự tham gia của 98 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 43.251.310 cổ phần bằng 61,79% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Đại hội được diễn ra trước thềm vụ ép 2022/2023, trong bối cảnh ngành mía đường trong nước đang có những dấu hiệu phục hồi. Các cổ đông đặt kỳ vọng và niềm tin về tăng trưởng ngành mía đường trong niên độ tới.

Ông Lê Văn Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, Ông Lê Văn Phương – TGĐ Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả kinh doanh niên độ 2021/2022 và kế hoạch niên độ 2022/2023. Trong đó, nhấn mạnh các giải pháp như: Đảm bảo các nguồn nguyên liệu sản xuất bao gồm đảm bảo nguồn nguyên liệu mía và nguyên liệu đường thô; Thực hiện an toàn, hiệu quả trong công nghiệp chế biến; Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Dự án Tre luồng, sớm đưa vào vận hành, khai thác các sản phẩm du lịch; Đẩy mạnh công tác thương mại và thị trường, xây dựng hệ thống phân phối một cách tập trung, hiệu quả, vững chắc…

Ông Lê Văn Phương – TGĐ Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021/2022, kế hoạch năm 2022/2023

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cũng có báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đánh giá những khó khăn thuận lợi, cũng như đặt ra các mục tiêu, giải pháp cho niên độ tới.

Bà Lê Thị Huệ – Thành viên HĐQT báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT

Ông Lê Huy Hùng – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Ông Lê Văn Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty đã có chia sẻ trước Đại hội về những khó khăn, thách thức của niên độ 21/22 và những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành cùng sự chỉ đạo sát sao của HĐQT. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021/2022 được thể hiện qua các chỉ tiêu cụ thể: Doanh thu hợp nhất 2.041 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 49,9 tỷ đồng.

Đối với KHSX niên độ 2022/2023 đã đặt ra, cần tập trung cao độ mới có thể hoàn thành trước những khó khăn đến từ sản lượng nguồn nguyên liệu có xu hướng giảm, giá đường nguyên liệu bị ảnh hưởng bởi các chính sách tài chính và biến động từ nguồn cung từ nước ngoài; HĐQT mong muốn Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, tin tưởng vào chiến lược phát triển bền vững, lâu dài của Lasuco.