loader image

HỘI THẢO TRE THẾ GIỚI LẦN THỨ 4 TẠI CÔNG VIÊN SINH THÁI TRE LUỒNG THANH TAM (LASUCO)

Hội thảo Tre thế giới lần thứ 4 là sự kiện quan trọng do Tổ chức Tre thế giới (WBO) tổ chức.

Đây là sự kiện thể hiện sự đa dạng về mục đích sử dụng cũng như ứng dụng của Tre truyền thống của nhiều khu vực, quốc gia khác nhau trên thế giới đồng thời là nơi giới thiệu các kiến thức khoa học, kỹ thuật và sáng tạo toàn cầu liên quan tới Tre.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 16-20/09/2022 tại Thanh Tam Bamboo Ecopark (Công viên sinh thái Tre luồng Thanh Tam – LASUCO),Thanh Hóa, Việt Nam với sự tham gia của các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới.

Năm ngày diễn ra sự kiện tại Thanh Tam Bamboo Ecopark sẽ có các buổi diễn thuyết, đào tạo thực hành, triển lãm, chương trình văn nghệ và nhiều hoạt động khác về Tre.

Vui lòng kích vào đường link dưới đây để cập nhật thông tin về Hội thảo.

https://www.worldbambooworkshop.com/