Khuyến khích kinh tế địa phương

Lasuco đã có những sự kiện góp phần phát triển kinh tế địa phương như: công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và Quỹ Khuyến học mía đường Lam Sơn đã tổ chức Lễ vinh danh khen thưởng học sinh là con người trồng mía học giỏi, học sinh các địa phương thuộc diện gia đình nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2015. Hơn thế nữa, trong những ngày bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 ngập lụt và mưa kéo dài gây thiệt hại lớn về tài sản và con người khiến người nông dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đã cử các đoàn công tác hỗ trợ 9 địa phương bị thiệt hại do lũ lụt gây ra mỗi xã 1 tấn gạo. Ngày 20/10/2017 công ty Lasuco tổ chức lễ phát động trong cán bộ, công nhân lao động mọi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hoặc thu nhập của mình để giúp đỡ đến các gia đình trong tỉnh đang khó khăn do lũ lụt gây ra.