Làm giàu cho nông dân

LASUCO quyết tâm theo đuổi mục đích lâu dài : phổ biến và giáo dục nhận thức của người dân địa phương về nông sản sạch, thực phẩm dinh dưỡng giá trị cao, nơi có sự hiện diện của Tập đoàn, của Thương hiệu Lasuco. Để góp phần nuôi dưỡng ước mơ cho các thế hệ trẻ và làm cho một phần của thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hợp tác với các địa phương và nông dân phát triển vùng trồng lúa gạo sạch theo hướng hữu cơ, giảm phát khí thải nhà kính, thân thiện mới môi trường, cung cấp cho người dân một nguồn nguyên liệu sạch, tăng doanh thu và giá thành sản phẩm bán ra. Giúp nông dân địa phương ổn định cuộc sống và tăng thu nhập.