LASUCO CBTT VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CNC TÂM PHÚ HƯNG

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn thông báo về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng và vốn đầu tư của LASUCO vào Công ty TNHH thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng.

Vui lòng mở file đính kèm dưới đây.

NQ HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của công ty TPH