loader image
Bản sắc thương hiệu

“Tất cả là tự nhiên”, chúng tôi xem đó là Tinh hoa Thương hiệu của Tập đoàn, của Lasuco. Tạo cảm hứng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn, của Lasuco trong nông nghiệp chuyên sâu là những sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng giá trị cao đến từ tự nhiên và an toàn.

Tất cả là tự nhiên – chuyển từ vị trí cạnh tranh của ngành mía đường công nghiệp và những thế mạnh đặc biệt thành một trải nghiệm độc đáo trong ngành nông nghiệp chuyên sâu với các chuỗi sản phẩm thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, chất lượng, thân thiện và an toàn như: sản phẩm từ đường tự nhiên, rau – củ – quả sạch, gạo sạch; tre luồng, khu du lịch sinh thái.v.v. Sự đa dạng về sản phẩm – dịch vụ trong nông nghiệp chuyên sâu làm tăng thêm những cơ hội cho những người muốn liên kết với chúng tôi. Nó mô tả Tập đoàn Lasuco là toàn diện và quan trọng đối với sự sôi động, sự hấp dẫn của thị trường ở trong nước, khu vực và thế giới khi mà công chúng ngày càng có nhu cầu rất lớn về các dòng sản phẩm chất lượng đến từ tự nhiên.

Câu chuyện của chúng tôi