Đất và Vườn

Hiện tại tổng diện tích vùng nguyên liệu của Công ty Cổ Phần Mía đường Lam Sơn là 15.000ha, cung cấp sản lượng mía lớn cho nhà máy sản xuất. Việc phát triển vùng nguyên liệu trồng mía tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, đất sở hữu của nông dân vẫn còn quá trình dồn điền thừa, tích tụ ruộng đất tại nhiều địa phương là nguyên nhân khiến cho các mô hình cánh đồng mẫu lớn của Lasuco vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong đợi. Trung tâm nuôi cấy mô và nhân giống mía hàng năm sản xuất từ 3 – 4 triệu cây giống, cung cấp đủ giống cho trồng mới 4.000ha – đến năm 2020 bảo đảm 100% diện tích mía toàn vùng được trồng bằng giống mía mới chất lượng cao, đưa năng suất mía đạt mức bình quân từ 80 tấn/ha trở lên. Năng lực máy kéo cũng tăng thêm đủ sức cơ giới hóa đồng bộ cho 80% diện tích mía trong vùng. Lĩnh vực thương mại, thị trường được đặt lên hàng trọng yếu hơn.