Cứu thêm đất nông nghiệp

Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, nguyên nhân là do: thiếu lao động, chuyển nghề đi làm việc khác; giá vật tư cao, chi phí sản xuất cao; giá bán nông sản thấp hoặc không bán được nông sản, thu nhập thấp; điều kiện sản xuất nông nghiệp quá khó khăn (thiếu nước, đất xấu, hộ gia đình khó khăn, thiếu vốn sản xuất); do công nghiệp hóa, đô thị hóa và chính sách về đất đai. Việc sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích sẽ dẫn tới việc đất bị sói mòn và mất đi thổ nhưỡng dẫn đến năng xuất giảm mạnh, nghiêm trọng hơn là nguồn cung cấp ngông sản bị hạn chế. Lasuco đã và đang phân loại sử dụng, cải tạo đất một cách hợp lý , tạo điều kiện sản xuất để giữ lại mục đích sử dụng đất nông nghiệp.