Giúp mọi người giữ an toàn

Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe và Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001: Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, tiêu chuẩn này đề cập đến những yêu cầu liên quan đến xây dựng hệ thống quản lý Sức Khoẻ An toàn. OHSAS 18001:2007 có tên gọi đầy đủ là: Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Hoạt động của Doanh nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn cho nhân viên và thiệt hại về tài sản, Lasuco  biết rẳng nhân viên là lực lượng cốt lõi của một doanh nghiệp việc bảo đảm an toàn trong lao động là hết sức cần thiết, nhân viên phải an tâm về mọi phương diện thì doanh nghiêp mới phát triển vững mạnh. Hệ thống quản lý của Lasuco đã được  chứng nhận là an toàn vể sức khỏe và nghề nghiệp cho nhân viên.