loader image
Mang ý tưởng vào cuộc sống

Để từng bước hiện thực hóa ý tưởng của mình về cung cấp sản phẩm nông sản sạch và chất lượng, Lasuco đã và đang có những chiến lược và hành động cụ thể nhằm thực hiện ý tưởng và mục đích đã đề ra. Cụ thể hơn, Lasuco sở hữu một  đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong ngành mía đường, đề ra các ý kiến đóng góp quan trọng trong các dự án, Lasuco cũng tôn trọng các đóng góp tiêu cực cũng như tích cực của bà con nông dân, là những người có kinh nghiệm thực tiễn trong việc trồng mía. Với hơn 35 năm trong ngành, Lasuco luôn kiên nhẫn nghiên cứu và cải tiến với  mong muốn đem lại sản phẩm tốt nhất, mang giá trị cao cho người tiêu dùng. Tầm nhìn của Lasuco có tầm nhìn rõ ràng là trở thành Tập đoàn Nông nghiệp chuyên sâu, uy tín thương hiệu toàn cầu, tập trung vào chuỗi giá trị dinh dưỡng cao theo hướng hữu cơ và hữu cơ đến từ tự nhiên trong tương lai, chứng minh là Lasuco đang triển khai các hoạt động nghiên cứu phương pháp nuôi cây trồng hữu cơ và đầu tư khu công nghệ cao. Với tư duy đổi mới và sáng tạo, Lasuco sẽ tạo ra những lợi thế cạnh tranh khác biệt và thúc đẩy sự phát triển cho doanh nghiệp.

Có đủ thực phẩm sạch
Nông sản sạch và chất lượng

Công ty TNHH Thương mại & XNK Lam Sơn được thành lập với 123 cửa hàng ở hầu khắp các tỉnh, thành phố lớn đi vào hoạt động có hiệu quả, đã và đang mở ra những triển vọng mới. Thương hiệu LASUCO được định vị lại không chỉ có sản phẩm đường mà cả các sản phẩm nông sản theo hướng hữu cơ sản xuất bằng công nghệ cao được người tiêu dùng tin yêu thích. Xây dựng và phát triển LASUCO thành tập đoàn kinh tế Nông nghiệp chuyên sâu bền vững, sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm sạch theo hướng hữu cơ đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; Đảm bảo và hài hòa mối quan hệ lợi ích bền vững giữa Cổ đông, Người trồng mía, Người lao động trong doanh nghiệp và lợi ích xã hội, cộng đồng.

Nghiên cứu và phát triển

Tập trung công tác nghiên cứu và phát triển, tối ưu hiệu quả thông qua sản phẩm cạnh đường, sau đường và mở rộng chuỗi giá trị ngành đường, đa dạng hóa sản phẩm nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển sản phẩm Organic hoàn toàn tự nhiên, với hàm lượng dinh dưỡng và khoáng chất cao “vì chất lượng cuộc sống, vì sức khỏe cộng đồng”. Tiếp tục nghiên cứu các đề tài cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhà máy, tối ưu hóa hiệu suất thu hồi, kiểm soát triệt để sử dụng năng lượng, tiết giảm tối đa hiệu suất tiêu hao hơi và điện trong sản xuất và tiêu dùng.

Đổi mới và sáng tạo

Đổi mới phương thức sản xuất - phát triển nguyên liệu từ nhỏ, lẻ, manh mún, phân tán, thủ công sang phương thức sản xuất cánh đồng mẫu lớn, quy mô tập trung, hiện đại và cơ giới hóa đồng bộ. Đây là giải pháp cấp bách và cơ bản đầu tiên để tạo bước đột phá cho sản xuất hàng hóa phát triển. Đổi mới cơ chế hoạt động, vận hành theo hướng năng động, tự chủ, sáng tạo cho sản xuất, tiết giảm tối đa các tổn thất sản xuất… xây dựng và thực hiện cơ chế mua bán chỉ tiêu nội bộ gắn trách nhiệm với tiền lương, tiền thưởng của cá nhân và đơn vị