loader image

Công ty CP mía đường Lam sơn Công Bố Thông Tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Ernst&Young Việt Nam

Công ty CP mía đường Lam sơn - CBTT về vốn điều lệ và vốn đầu tư của Lasuco vào Công ty TNHH TP CNC Tâm Phú Hưng

Công ty CP mía đường Lam sơn - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020-2021.

Công ty CP mía đường Lam sơn - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020-2021

Công ty CP mía đường Lam sơn - THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN CBTT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020.2021

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn Công bố thông tin về thành viên HĐQT tử tuất

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019-2020 Công ty CP mía đường Lam Sơn

Công ty CP mía đường Lam Sơn Thông báo mời họp, chương trình và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-2020

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2019-2020 (Từ ngày 01/7/2019 đến 30/6/2020)

Công ty cổ phần mía đường Lam sơn Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức LSS năm 2017/2018

LSS - UBCK chấp thuận gia hạn CBTT BCTC Qúy-SX năm tài chính 2019-2020

Công ty cổ phần mía đường Lam sơn công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ 2019.2020

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP mía đường Nông Cống

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Công Bố Thông Tin về việc thành viên Ban Kiểm Toán nội bộ nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự Ban Điều Hành của công ty

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Công Bố Thông Tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Ernst & Young

Tham gia trò chuyện về tương lai của nông nghiệp chuyên sâu

Công ty Lasuco luôn hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động thể hiện sự gắn bó của công ty và tập thể với xã hội. Trong những ngày bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (08/10 đến 12/10/2017), Tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh miền trung trong tình trạng ngập lụt và mưa kéo dài gây thiệt hại lớn về tài sản và con người khiến người nông dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cần nhiều mạnh thường quân giúp đỡ về vật chất và tình thần. Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đã cử các đoàn công tác hỗ trợ 9 địa phương bị thiệt hại do lũ lụt gây ra mỗi xã 1 tấn gạo. Ngày 20/10/2017 công ty Lasuco tổ chức lễ phát động trong cán bộ, công nhân lao động mọi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hoặc thu nhập của mình để giúp đỡ đến các gia đình trong Tỉnh đang khó khăn do lũ lụt gây ra. Hơn 900 cán bộ công nhân đã tham gia ủng hộ trực tiếp, số tiền thu được trên 100 triệu đồng và sẽ được chuyển kịp thời đến bà con các địa phương vùng mía Lam Sơn.

Công ty còn thường xuyên tổ chức những đợt khen thưởng cho những em học sinh học giỏi của nông dân trồng mía, học sinh các địa phương thuộc diện gia đình nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khen thưởng mức 2 triệu đồng/học sinh và 87 học sinh con cán bộ công nhân Công ty mức khen thưởng 1 triệu đồng/học sinh. Tại buổi lễ Hội đồng quỹ vinh danh khen thưởng 257 học sinh giỏi, học sinh vượt khó, trao học bổng cho 1 học sinh lớp 9 đến hết chương trình THPT hoàn cảnh mồ côi cả cha mẹ, tổng số tiền khen thưởng năm 2015 là 434 triệu đồng.

Hằng năm công ty đều kết hợp với đảng bộ tổ chức những sự kiện lớn , nhằm thể hiện tinh thần xã hội chủ nghĩa như đại hội đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, 82 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam, hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Song song đó là những sự kiện thể thao giao lưu vào các dịp như hội thao CNLĐ ngành mía đường, 35 năm ngày thành lập công ty.