loader image
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Từ năm 1998 đến 2005, ông Nguyễn Thanh Tân là Giám đốc Marketing của Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn.Từ năm 2005 đến 2007 ông đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành – Công ty tư vấn BrainMark Việt Nam.Từ năm 2008 đến năm 2012, ông là Phó Tổng giám đốc kinh doanh – Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt. Từ năm 2012 đến nay ông giữ chức vụ Chủ tịch Brain Group. Từ 2020 đến nay ông đồng thời là thành viên HĐQT độc lập tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.