loader image
Lê Thị Huệ
Thành viên Hội đồng quản trị

Từ năm 1993 đến năm 2003, bà Lê Thị Huệ là nhân viên phòng TCKT Công ty CP mía đường Lam Sơn. Từ năm 2003 đến năm 2006, bà đảm nhận chức Phó phòng TCKT Công ty CP mía đường Lam Sơn. Từ năm 2011 đến năm 2013, bà giữ chức TV ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán Tiger Fund. Từ năm 2006 đến 2016, bà được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Trưởng phòng TCKT Công ty CP mía đường Lam Sơn.Từ 01/2016 – đến năm 2018 bà giữ các chức vụ: Kế toán trưởng – Trưởng phòng TCKT Công ty CP mía đường Lam Sơn; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Nông Cống.Từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2021, bà đảm nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ.Từ tháng 11/2021 đến nay bà là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.