loader image

Lê Văn Tam

Ông Lê Văn Tam-ANH HÙNG LAO ĐỘNG – CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN
Tham gia Lam Sơn từ năm 1988 với tư cách là giám đốc điều hành sau khi được tư nhân hoá năm 1999 (trước đây là các công ty của chính phủ). Ông Lê Văn Tâm là người được trao danh hiệu Anh hùng lao động, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, không chỉ đối với Lam Sơn mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp đường và nông nghiệp ở Việt Nam. Ông đã cho ra một loạt các sáng kiến ​​nhằm khuyến khích và hỗ trợ nông dân hợp tác với các công ty trồng các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và sạch nhằm tạo ra các chuỗi giá trị để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy chế biến và nhu cầu xuất khẩu. Dưới sự quản lý tuyệt vời của ông Tâm, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn ngày nay không chỉ được coi là một tập đoàn hàng đầu về đường mà còn được coi là một nhóm nông dân có uy tín và đáng tin cậy có mối quan hệ mật thiết với nông dân, các nhà khoa học và các cơ quan liên quan. Tiếp tục thực hiện chính sách của chính phủ trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam, ông Tam tiếp tục đầu tư vào một loạt các dự án chiến lược, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao và ưu tú, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản nhằm phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam. Với sự phát triển liên tục hiện nay, mục tiêu tăng kim ngạch trên 350 triệu USD vào năm 2020 sẽ trở thành sự thật, điều này sẽ giúp Lam Sơn trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.