loader image

Lê Thị Tình

Bà Lê Thị Tình làm nhiệm vụ thống kê, kế toán của Đoàn vận tải công ty. Sau đó, bà liên tiếp giữ chức vụ trưởng bộ phận kế toán tại nhà máy cồn 1 và nhà máy đường 2. Đến nay, bà là thành viên ban khảo sát của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn