loader image
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Từ tháng 09/1989 đến tháng 06/2005, ông Lê Văn Tân thực hiện công việc tại Xưởng Sản xuất bánh kẹo và Kỹ thuật tự động hóa tại Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ tháng 05/2005 đến tháng 01/2007, ông đảm nhận vị trí Quản đốc tại Công ty TNHH sữa Milas. Từ tháng 2/2007 đến tháng 9/2011, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT-Công ty CP thiết bị tự động hóa An Phát. Từ tháng 10/2011 đến tháng 05/2015 ông là Phó phòng kinh doanh Công ty CP mía đường Lam Sơn. Từ tháng 06/2015 đến tháng 09/2017, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP phân bón Lam Sơn. Từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2018, ông đảm nhận nhiều chức vụ như: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn; Phó chủ tịch HĐQT; Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn.Từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2021, ông giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT; Tổng giám đốc Công ty CP mía đường Lam Sơn; Chủ tịch HĐQT công ty CP Phân bón Lam Sơn.Từ tháng 11/2021 đến nay ông Lê Văn Tân được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.