LÊ VĂN TÂN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Từ tháng 09/1989 đến tháng 06/2005, ông Lê Văn Tân thực hiện công việc tại Xưởng Sản xuất bánh kẹo và Kỹ thuật tự động hóa tại Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.
- Từ tháng 05/2005 đến tháng 01/2007, ông đảm nhận vị trí Quản đốc tại Công ty TNHH sữa Milas.
- Từ tháng 2/2007 đến tháng 9/2011, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT-Công ty CP thiết bị tự động hóa An Phát.
- Từ tháng 10/2011 đến tháng 05/2015 ông là Phó phòng kinh doanh Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- Từ tháng 06/2015 đến tháng 09/2017, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP phân bón Lam Sơn.
- Từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2018, ông đảm nhận nhiều chức vụ như: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn; Phó chủ tịch HĐQT; Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn.
- Từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2021, ông giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT; Tổng giám đốc Công ty CP mía đường Lam Sơn; Chủ tịch HĐQT công ty CP Phân bón Lam Sơn.
- Từ tháng 11/2021 đến nay ông Lê Văn Tân được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.