loader image
Lê Văn Tiến

Từ năm 1986 đến 2006, ông Lê Văn Tiến công tác tại chi cục thuế Thanh Hóa, ông đảm nhận chức vụ trưởng phòng thanh tra vào năm 2004 đến năm 2006. Từ năm 2006 đến nay, ông công tác tại công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Vào năm 2011, ông công tác tại công ty cổ phần mía đường  Lam Sơn, đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT kiêm chủ tịch  HĐQT công ty  cổ phận vận vải Lam Sơn. Từ 10/2106 đến nay, ông là thành viên hội đồng quản trị  công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.