Thông cáo báo chí

Lasuco đang chuyển mình mạnh mẽ với mong muốn trở thành Tập đoàn nông nghiệp chuyên sâu, trong đó Lasuco hướng đến Thương hiệu hàng tiêu dùng thực phẩm dinh dưỡng giá trị cao uy tín ở thị trường trong nước và quốc tế. Lasuco đã thực hiện công cuộc tái định vị lại Thương hiệu Lasuco phù hợp với xu thế của thời đại mới. Tuy nhiên, đối với những người không biết chúng tôi – đặc biệt là khách hàng tiềm năng, các đối tác và những người khác ngoài khu vực địa lý trực tiếp của chúng tôi – Do đó chúng ta phải nổ lực truyền đạt những phẩm chất làm cho Lasuco ngày một trở nên đặc biệt theo nhiều cách trực tiếp hay gián tiếp. Thông điệp trong việc tái định vị Thương hiệu thành công của Lasuco là cho khách hàng đầy tham vọng, người tiêu dùng đầy năng lượng và một tập thể năng động là cơ hội để thành công và dẫn dắt.