loader image
Hội nghị thường niên ngành mía đường

Chương trình mía đường được khởi động kể từ năm 1995, được coi là chương trình khởi đầu công cuộc CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Đến năm 2000, Chương trình đã hoàn thành mục tiêu sản xuất 01 triệu tấn đường mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII đặt ra; đời sống nông dân nhiều vùng trồng mía, nhất là vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa được cải thiện đáng kể; bộ mặt nông thôn ở những vùng có nhà máy đường được khởi sắc, hình thành nhiều thị trấn, thị tứ ở nông thôn. Có thể nói đây là chương trình mang tính kinh tế xã hội và nhân văn sâu sắc. Ghi nhận những nỗ lực của ngành đường, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho 3 đơn vị và 2 cá nhân; nhiều đơn vị và cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, cạnh tranh trên thị trường về mặt hàng đường ngày càng gay gắt, nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi ngành mía đường Việt Nam phải đổi mới quyết liệt và sâu sắc hơn. Bên cạnh phát huy yếu tố nội lực của chính các doanh nghiệp, sự tác động của Nhà nước trong cải cách thể chế đối với ngành có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tổng kết 22 năm phát triển ngành mía đường Việt Nam, ngoài việc đánh giá thành tựu, tồn tạiyếu kém chặng đường đã qua, báo cáo tập trung phân tích làm rõ vị thế của ngành đường Việt Nam, những vấn đề đặt ra và giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

“Tất cả là tự nhiên”, chúng tôi xem đó là Tinh hoa Thương hiệu của Tập đoàn, của Lasuco. Tạo cảm hứng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn, của Lasuco trong nông nghiệp chuyên sâu là những sản phẩm thực phẩm dinh...
TẦM NHÌN Viễn cảnh tương lai cho mục đích cuối cùng của chúng tôi là trở thành Tập đoàn, Thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành nông nhiệp chuyên sâu và tập trung vào chuỗi những sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng giá trị cao...
LASUCO đúc kết và xây dựng nguyên tắc hoạt động của Tập đoàn, của LASUCO dựa trên chuỗi giá trị: • Đạo đức - Tôn trọng • Sáng tạo - Đổi mới • Toàn diện - Tốt đẹp • Hợp tác - Hiệu quả • Tự...
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU là thể hiện rõ chúng tôi là ai và làm những gì. Như vậy khi nhắc đến Lasuco là nhắc đến Tập đoàn nông nghiệp chuyên sâu, Thương hiệu uy tín để cung cấp sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng giá trị...
Thời gian gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở thành vấn đề hết sức đáng lo ngại. Khi xã hội bất cứ nơi đâu cũng là thịt bẩn, rau nhiễm hóa chất. Nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe...
Tạo ra các chương trình sáng tạo trong các lĩnh vực phù hợp với thị trường toàn cầu. Kết nối mọi người đến những nơi mới và cơ hội mở rộng. Thay đổi khó khăn thông qua sáng tạo bằng cả đam mê và nghiên cứu...
Tất cả là tự nhiên” là thông điệp, là khẩu hiệu của thương hiệu và nó cũng là LỜI HỨA của chúng tôi. Để thực hiện điều đó, “chúng tôi luôn đầu tư các nguồn lực lớn mạnh, chất lượng và tin cậy để tạo ra...
Our History
2017
2017

"All is natural". Lasuco performs a redefinition of the Lasuco brand in line with the trend of the new era.

2016
2016

Lasuco officially transformed the management model, put the Company Limited Lam Son Agricultural Research and Development Center independently operated under the scientific enterprise model; Marking new changes, sticking and successful implementation of the original goal.

2015
2015

The General Meeting of Shareholders approved the conversion of the fiscal year from January 1 to December 31 every year to 1/7 - 30/6 years in line with the sugarcane crop production.

2013
2013

30/09/2013: Implementing the project "Investment in construction of Lam Son Hi-tech Agricultural Park" The total investment of the project is 135 billion, the investment capital from the capital of Lasuco is set up. from the science and technology development fund and the loan. The objective of the project is to: Design and build a national CNC Farm on the basis of forming North Central Agricultural Center.

2012
2012

The company completed the investment to build a project to raise the capacity of the Factory No. 2 from 4,000 TMN to 8,000 TMN with advanced technology attached to the 12.5MW power plant, bringing the total capacity of the Company to 10,500 TMN.

2008
2008

The company was listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange with transaction code LSS. Chartered capital is VND300 billion, total assets are VND1,200 billion and owner's equity is VND800 billion.

1999
1999

To acknowledge the great contributions of the staff and the company leaders. The State has conferred the company collective and General Director Le Van Tam title Labor Hero in the renovation period.

1996
1996

The Prime Minister approved the investment project of Sugar Factory II under the Decision No 775 / TTg with the total investment of 451.098 billion. In 1998-1999, the project was put into operation, bringing the Company's production capacity up to 6,500 TMN, 2.6 times higher than the previous investment.

1995
1995

October 1995 Established Lam Son Sugarcane Association, in which Lam Son Sugar Company was the founding member. The Association is the focal point between the Farmer-Intellectual Enterprise, where the trust of farmers to support, promote the program of cultivation, propagation and development of sugarcane raw material for the plant.

1986
1986

On November 2, 1986, the factory went into production. From 1986 to 1989, the factory was extremely difficult: lack of capital, raw materials was not enough 5% capacity, more than 600 workers without jobs, The factory is on the brink of bankruptcy, has many times to discuss the demolition of moving to good places.

1980
1980

On 12/01/1980: The factory was built under Decision No. 24 / TTg of the Prime Minister approving the design task of building Lam Son Sugar Factory with a capacity of 1,500 tons of cane per day, equipment and labor. the technology of FCB Republic of France; Construction time is over 5 years.

Hội nghị thường niên ngành mía đường
Board of Directors
Chairman of the Board of Directors
Board of Directors
Vice Chairman of the Board of Directors
Board of Directors
A Member of Board of the Director
Executive Committee
Vice Director
Executive Committee
Deputy General Director
Executive Committee
Deputy General Director
Executive Committee
Chief Financial Officer
Board of Supervisors
Head of Supervisory Department
Board of Supervisors
Member of the Board of Supervisors
Board of Supervisors
A Member of the Board of Supervisors
BRAND IDENTITY SYSTEM