loader image
Tiến độ

Tập trung phát huy quan hệ hợp tác quốc tế, sẵn sàng hội nhập sâu rộng, hướng tới thị trường xuất khẩu. Với mục tiêu đảm bảo hàng năm nhập khẩu và mua trong nước 30-40% sản lượng sản xuất trở lên để tinh luyện và sản xuất sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao từ mía đường.

Đồng thời mở rộng kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu các mặt hàng nhóm ngành đường, đồ uống cao cấp, các loại nông sản thực phẩm sạch & thực phẩm Organic phục vụ người tiêu dùng. Xây dựng và triển khai, mở rộng mạng lưới bán lẻ. Sản lượng bán lẻ hàng năm chiếm từ 30 – 40% tổng sản lượng của Công ty

Phấn đấu tốc độ mở rộng các điểm bán lẻ từ nay đến năm 2020 tăng 15-20% /năm trở lên. Từ 2021 đến 2025 tăng 10%/năm.

Trên cơ sở công bố tái định vị Thương hiệu LASUCO, thực hiện tốt cam kết, đồng thời tích cực truyền thông quảng bá Thương hiệu LASUCO đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.