loader image

Liên hệ 1

Trụ sở chính
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
Address
: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Tel
: 0237-899-6667
Fax
: 0237-834-092
Email
: info@lasuco.vn
:
:
:

Công ty thành viên
Công TNHH trung tâm NC&PT công nghệ cao Lam Sơn
Address
: Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa
Tel
:
Fax
:
Email
:

Công ty thành viên
Công ty TNHH thương mại & XNK Lam Sơn
Address
: Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa
Tel
:
Fax
:
Email
:

Công ty thành viên
Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn
Address
: Thôn Đá Dựng - Xã Xuân Phú - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa
Tel
:
Fax
:
Email
:

Công ty thành viên
Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng
Address
: Thị trấn Sao Vàng - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa
Tel
:
Fax
:
Email
:

Công ty thành viên
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lam Sơn - Bá Thước
Address
: Phố 3 - TT. Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Tỉnh Thanh Hóa
Tel
:
Fax
:
Email
:

Công ty thành viên
Công ty CP nông nghiệp dịch vụ thương mại Vân Sơn
Address
: Xã Vân Sơn - Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Tel
:
Fax
:
Email
:

Công ty thành viên
Công ty CP mía đường Nông Cống
Address
: Xã Thăng Long - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa
Tel
:
Fax
:
Email
:

Công ty thành viên
Công ty TNHH MTV Thành An - Lam Sơn
Address
: Xã Thọ Xương - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa
Tel
:
Fax
:
Email
:

Để gửi một tin nhắn vui lòng điền vào mẫu dưới đây. Để phục vụ bạn tốt hơn vui lòng điền vào mẫu đơn sử dụng trình đơn thả xuống. Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Chúng tôi sẽ chú ý trả lời bạn sớm nhất có thể.