loader image
Quản trị doanh nghiệp

Năm 2005, ứng dụng hệ thống quản trị IRP phiên bản ORACLE (Mỹ) vào công tác quản trị doanh nghiệp.

Hiện nay và tương lai, LASUCO tiếp tục ứng dụng hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) trên bản đồ số GIS (Geographical Information System). Điều này cho phép công ty biết được chính xác các thửa đất canh tác nằm ở đâu, diện tích, tính chất như thế nào. Kết hợp các thuật toán, nhân viên chỉ cần cầm điện thoại đi qua các thửa đất, hệ thống sẽ tự động ghi nhận lại.

LASUCO cũng đã ứng dụng công nghệ Internet vạn vật trong việc tích hợp các hệ thống cảm biến trong vùng nguyên liệu trọng điểm khoảng 500 ha. Hệ thống AI giúp phân tích quy trình canh tác tối ưu, ứng phó với sự thay đổi thời tiết từng khu vực canh tác được hệ thống Internet vạn vật giám sát, theo dõi và cảnh báo cho ban kỹ thuật. Toàn bộ các thông tin này phối hợp trên màn hình theo thời gian thực, người quản lý ngồi tại trung tâm điều phối toàn bộ thông tin thực tế và đưa ra dự báo.

Khâu thu hoạch và vận chuyển cũng sử dụng công nghệ cao, điều phối xe trên bản đồ trong thời gian thực, nhìn thấy từng chiếc xe vận chuyển, tránh ùn tắc, sai lộ trình hay chậm giờ. Mỗi xe, về bản chất đã được cài chip điện tử để theo dõi lộ trình, cập nhật bảng số xe, số hợp đồng…

Tất cả các giải pháp công nghệ trên giúp LASUCO giải quyết được các khó khăn trong quá trình hội nhập : làm tốt mùa này, dự đoán được sản lượng năm sau, lên kế hoạch quy hoạch, và quan trọng nhất là giảm chi phí sản xuất.

Quản trị doanh nghiệp
Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Ban Tổng giám đốc
Tổng giám đốc
Ban Tổng giám đốc
Phó Tổng Giám Đốc
Ban Tổng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Ban Tổng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Ban Tổng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Ban kiểm soát
Trưởng Ban kiểm soát
Kế toán trưởng
Kế Toán Trưởng Kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán