loader image

BAN HÀNH GIÁ THU MUA MÍA VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU NIÊN VỤ 2021 – 2022 VÀ 2022 – 2023

Ngày 29 tháng 09 năm 2021 Công ty CP mía đường Lam Sơn đã ban hành thông báo số 306 TB/ĐLS – NL về giá thu mua mía và các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu niên vụ 2021 – 2022 và 2022 – 2023.

TB 306-GIÁ THU MUA MÍA VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÙNG NL NIÊN VỤ 2021-2022 VÀ 2022-2023

Vụ 2021 – 2022 Công ty thu mua 01 tấn mía sạch 10 CCS tại ruộng là 1.100.000 đồng/tấn (cao hơn 100.000 đồng/tấn so với vụ 2020 – 2021), giá sàn là 1.000.000 đồng/tấn (cao hơn 150.000 đồng/tấn so với vụ 2020 – 2021). Bên cạnh đó, ngay từ đầu vụ Công ty đã có chính sách hỗ trợ không hoàn lại cho người trồng mía 1,0 tấn phân bón Lam Sơn/ha (tương đương 5.200.000 đồng/ha, BQ 70.000 – 100.000 đồng/tấn mía).

Vụ 2022 – 2023 Công ty cam kết và tiếp tục điều chỉnh tăng giá thu mua mía, giá 01 tấn mía sạch 10 CCS tại ruộng là 1.150.000 đồng/tấn (tăng 50.000 đồng/tấn với vụ 2021/2022), đặc biệt Công ty tiếp tục có chính sách hỗ trợ không hoàn lại cho người trồng mía 01 tấn phân bón Lam Sơn/ha (tương đương 100.000 – 150.000 đồng/tấn mía), người trồng mía có thu nhập 1.250.000 – 1.300.000 đồng/tấn mía.

Công ty đầu tư, ứng trước bằng hiện vật (đầu tư trả chậm) cho người trồng mía các khoản: Phân bón của Công ty CP phân bón Lam Sơn; Làm đất và các dịch vụ cơ giới; Giống mía mới chất lượng cao; thuốc BVTV… Công ty cho các hộ ứng tiền mặt để chuẩn bị lao động đốn chặt, bốc xếp, sửa đường giao thông… trước khi vào vụ thu hoạch.

Ngoài giá thu mua mía và các chính sách đầu tư, hỗ trợ như trên, Công ty còn có các chính sách hỗ trợ cho Ban chỉ đạo mía của địa phương, các Hợp tác xã liên kết với mức từ 3.000 – 4.500 đồng/tấn tùy thuộc vào quy mô diện tích, sản lượng, năng suất mía của từng đơn vị. Bên cạnh đó, Công ty còn có chính sách hỗ trợ các chủ hợp đồng 2.000 đồng/tấn để chi phí giao dịch, tổ chức lực lượng đốn chặt, bốc xếp mía và tuyên truyền, vận động phát triển, tổ chức thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía.

Công ty CP mía đường Lam Sơn luôn xác định, lấy người trồng mía là trung tâm để phát triển vùng nguyên liệu; do vậy ngoài việc điều chỉnh tăng giá mía, có các chính sách hỗ trợ cụ thể cho người trồng mía, Công ty sẽ tập trung cao hướng dẫn, chỉ đạo thâm canh, đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mía, giảm giá thành sản xuất, từ đó tăng thu nhập cho người trồng mía.