loader image

Category Peoples: Ban kiểm toán nội bộ

CNTT Phòng

Lê Thị Huệ

Từ tháng 11/1993 -9/2003 là nhân viên phòng TCKT C.Ty CP mía đường Lam Sơn .Bà kiêm chức phó phòng TCKT của công ty từ

Xem thêm »
CNTT Phòng

Đỗ Thị Thanh Hà

Từ ngày 01/2005 đến ngày 06/2011 Bà kiêm chức vụ nhân viên phòng tài chính kế toán ,bà là Phó phòng Tài Chính Kế Toán

Xem thêm »
CNTT Phòng

Lê Thị Tình

Bà Lê Thị Tình làm nhiệm vụ thống kê, kế toán của Đoàn vận tải công ty. Sau đó, bà liên tiếp giữ chức vụ

Xem thêm »