loader image

HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY MỞ RỘNG QUÝ III NĂM 2021

Ngày 12/10/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (Lasuco) đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng quý III năm 2021.

Hội nghị tổng kết hoạt động của Đảng bộ trong quý vừa qua và những nhiệm vu trọng tâm trong thời gian tới; danh sách đề nghị kết nạp các quần chúng ưu tú của các Chi bộ.

Đặc biệt, tại Hội nghị, Đảng ủy đã trao bằng khen cho 5 chi bộ có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020 bao gồm:

1.Chi bộ Nhà máy đường.

2.Chi bộ Phòng Khoa học công nghệ.

3.Chi bộ Công ty TM & XNK Lam Sơn.

4.Chi bộ Ban kiểm toán nội bộ.

5.Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính.

Tại Hội nghị, Đảng ủy còn chúc mừng, trao tặng Danh hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Phú Hải – Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính.

Xin chúc mừng những kết quả nổi bật của các Chi bộ trong năm 2020; chúc Đảng bộ Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn ngày một lớn mạnh, là ngọn cờ đầu trong hàng ngũ thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.