loader image
Khai thác tối đa mỗi hecta

Hợp tác với các địa phương và nông dân phát triển vùng trồng lúa gạo sạch theo hướng hữu cơ, giảm phát khí thải nhà kính, thân thiện mới môi trường. Mục tiêu chiến lược đạt diện tích 10.000 hecta, tập trung tại các huyện vùng đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa. Công ty sở hữu hàng ngàn hecta vùng nguyện liệu trồng mía, các khu chế xuất và dùng công nghệ cao để cho ra đời những giống mía mang chất lượng cao phục vụ sản xuất.