loader image
Lê Bá Chiều
Phó Tổng giám đốc

Từ năm 1998 đến năm 2009, ông Lê Bá Chiều là nhân viên của các phòng ban thuộc Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn như: nhân viên phòng nguyên liệu, nhân viên kế toán - xí nghiệp sản phẩm mới, nhân viên xí nghiệp nguyên liệu và dịch vụ vận tải, nhân viên phòng kế hoạch đầu tư. Từ tháng 11/2009 đến tháng 02/2021, ông là phó phòng Nguyên liệu - Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ tháng 03/2011 đến tháng 05/2014, ông giữ chức vụ Giám đốc Công ty CPĐTPT Lam Sơn - Bá Thước. Từ 2014 đến nay, ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách nguyên liệu Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn. Ông còn đảm nhận vị trí Thường trực Ban vận động thành lập Hiệp hội Tre luồng Thanh Hóa.