loader image

Lê Trung Thành

Từ năm 1993 đến năm 2003, ông Lê Trung Thành tham gia công ty cổ phần mía đường Lam Sơn với tư cách là gíam đốc chi nhánh Hà Nội. Trong 2 năm tiếp theo, ông trở thành phó tổng giám đốc  công ty CP mía đường Lam Sơn. Từ năm 2007 đến đầu 2016, ông đã tiếp nhận nhiều chức vụ khác như : giám đốc công ty TM-Du lịch Lam Sơn, giám đốc trung tâm thương mại Lam Sơn, phó tổng phụ trách thương mại và hơn thế nữa, ông còn phụ trác chức vụ phó chủ tịch ban đại diện quỹ đầu tư các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Cuối năm 2016 đến nay, ông Lê Trung Thành hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị  công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và chủ tịch hộ đồng quản trị  công ty cổ phần mía đường Nông Cống.