loader image
Lê Trung Thành
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Từ năm 1993 đến năm 2003, ông Lê Trung Thành tham gia công ty cổ phần mía đường Lam Sơn với tư cách là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Trong 2 năm tiếp theo, ông trở thành Phó Tổng giám đốc Công ty CP mía đường Lam Sơn. Từ năm 2007 đến đầu 2016, ông đã tiếp nhận nhiều chức vụ khác như : Giám đốc công ty Thương mại-Du lịch Lam Sơn; Giám đốc trung tâm thương mại Lam Sơn, Phó chủ tịch Ban đại diện Quỹ Đầu tư các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Lam Hà. Từ cuối năm 2016 đến nay, ông Lê Trung Thành giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị  Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.