loader image

Nguyễn Duy Thành

Ông là kỹ sư cơ khí  của công ty mía đường Lam Sơn vào khoảng 6 năm từ 1994. Từ năm 2000, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc nhà máy đường số 1, ngay sau đó 1 năm, ông được bổ nhiệm lên làm giám đốc nhà máy đường số 1 . Từ năm 2011, ông tham gia vào ban dự án và nâng cấp nah2 máy đường số 2 phụ trách bộ phận cơ khí. Năm 2014 đến nay, ông giữ chức phó tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.