loader image
Phó Tổng giám đốc

Từ tháng 09/1991 đến tháng 09/1992, ông Nguyễn Xuân Lam là nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ tháng 10/1992 đến tháng 12/1995, ông được cử đi học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ tháng 01/1996 đến tháng 06/2003, ông là Kỹ sư công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.Từ tháng 07/2003 đến tháng 05/2013, ông đảm nhận vị trí Phó phòng kỹ thuật; Từ tháng 06/2014 đến tháng 11/2019 ông giữ chức Trưởng phòng kỹ thuật. Từ tháng 12/2019 đến nay ông là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.