loader image

Huyện Thiệu Hóa nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

(Baothanhhoa.vn) – Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, huyện Thiệu Hóa từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang sản xuất hàng hoá theo hướng tập trung, chuyên canh, quy mô lớn; lấy chất lượng, hiệu quả kinh tế làm mục tiêu để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Theo đó, UBND huyện Thiệu Hóa đã khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi hơn 680 ha trồng lúa kém hiệu quả kinh tế sang nuôi, trồng các loại cây, con có thu nhập cao hơn, như: Dưa chuột, nghệ, bí xanh, bí đỏ, rau, cây dược liệu, cây ăn quả… và xây dựng trang trại tổng hợp lúa – cá, sen – ốc. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển sản xuất các cây trồng có giá trị theo hướng tập trung, quy mô lớn, áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ; từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng… Toàn huyện phát triển được 10 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung, với tổng diện tích 30 ha và 43.000m2 mô hình sản xuất rau trong nhà lưới ở thị trấn Thiệu Hóa, các xã Thiệu Tân, Thiệu Phúc, Thiệu Toán…; vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với tổng diện tích 6.500 ha/năm; vùng chuyên canh trồng dâu tằm gần 127 ha…

Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, UBND huyện đã khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ người dân đầu tư xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, tiêu biểu, như: Mô hình trồng cây ăn quả tập trung, lợi nhuận từ 130 triệu đồng/ha/năm; chăn nuôi thỏ – sản xuất nấm mộc nhĩ – trồng măng tây tập trung của trang trại Trường Thành, lợi nhuận 200 triệu đồng/ha/năm; trồng ngô sinh khối tập trung, lợi nhuận 100 triệu đồng/ha/năm… Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, thu hút các doanh nghiệp, HTX, người dân tham gia sản xuất nông nghiệp quy mô lớn để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, như: Công ty CP Mía đường Lam Sơn thuê đất sản xuất lúa theo phương pháp hữu cơ với diện tích 330 ha tại thị trấn Thiệu Hóa, các xã Thiệu Thành, Thiệu Duy,… hiệu quả kinh tế tăng từ 20% đến 30% so với sản xuất thông thường; mô hình liên kết với doanh nghiệp trồng cây ngô ngọt, diện tích hơn 80 ha tại các xã: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ,..; cây lúa gần 400 ha (sản xuất giống lúa thuần, giống lúa lai…, lúa gạo hàng hóa) tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Thành…

Để chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững, UBND huyện đã có nhiều chính sách tạo điều kiện để người dân đầu tư theo hướng trang trại, gia trại. Chú trọng công tác phòng trừ dịch bệnh, lựa chọn các loại con giống có hiệu quả cao, như: Bò lai BBB, gà ri mía…; các loại cá rô phi, trê lai… Đến nay, toàn huyện có 250 trang trại, gia trại có quy mô từ 1 ha trở lên; hiệu quả kinh tế hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh phát triển sản xuất, huyện đã tạo mọi điều kiện về mặt bằng sản xuất, mở rộng hệ thống thủy lợi, giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, hỗ trợ các mô hình sản xuất… để các hộ tham gia phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng, như: Điện, đường, trường, trạm, chợ,… được củng cố, sửa chữa, góp phần đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Theo ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa: Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp để thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất từ nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có hiệu quả kinh tế cao và bền vững, như: Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các hình thức liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa người dân với HTX và doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến gắn với các vùng nguyên liệu sản xuất các sản phẩm lợi thế, như lúa giống, lúa chất lượng cao, rau an toàn; các sản phẩm chăn nuôi bò, lợn, gia cầm, cá, con nuôi đặc sản… Bên cạnh đó, phát triển vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao cho trung tâm chế biến nông nghiệp công nghệ cao của Công ty CP Mía đường Lam Sơn với diện tích từ 2000 đến 3000 ha tại thị trấn Thiệu Hóa, các xã Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Tiến… Xây dựng 50 ha hạ tầng cho vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Chuyển đổi 368 ha trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản…

LASUCO – ngày 01/06/2020

Nguồn: Lê Ngọc – baothanhhoa.vn