loader image
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lam Sơn - Bá Thước

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lam Sơn - Bá Thước được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký Công ty cổ phần ngày 18/02/2011, mã số doanh nghiệp là 2801664422.

Trụ sở chính: Phố 3 - TT. Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Tỉnh Thanh Hóa Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng, vốn thực góp: 13.500.000.000 đồng, góp vốn của Lasuco: 13.500.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ thực góp của Công ty Ngành nghề kinh doanh: trồng cây mía, trồng cây gia vị, cây dược liệu, khai thác gỗ, thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác, hoạt động dịch vụ lâm nghiệp, khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón, sản xuất đồ gỗ xây dựng, sản xuất bao bì bằng gỗ, sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phấm từ tre, nữa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, khai thác xử lý và cung cấp nước, trồng rau, đậu các loại, trồng hoa, cây cảnh, trồng cây hàng năm khác.