loader image
Công ty CP nông nghiệp dịch vụ thương mại Vân Sơn

Công ty Cổ phần Nông công nghiệp Dịch vụ Thương mại Vân Sơn được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2801751192 ngày 09/12/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp.
Trụ sở chính: Xã Vân Sơn - Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa. Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp: 11.400.000.000 đồng, góp vốn của Lasuco: 11.400.000.000 đ, chiếm 100% vốn điều lệ đã góp của Công ty. Ngành nghề kinh doanh: - Trồng cây mía, cây lấy củ có chất tinh bột, rau đậu các loại, trồng hoa, cây cảnh, cây hàng năm khác, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, chăn nuôi trâu bò, lợn, gia cầm và chăn nuôi khác, hoạt động dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ sau thu hoạch, xử lý hạt giống để nhân giống, trồng rừng và chăm sóc rừng, khai thác gỗ, khai thác lâm sản, trừ gỗ, hoạt động dịch vụ lâm nghiệp, khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, khoáng hóa chất và khoáng phân bón, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, rau quả.