loader image
Công ty CP mía đường Nông Cống

Công ty Cổ phần mía đường Nông Cống được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2800492925 ngày 29/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03/02/2016

Trụ sở chính: Xã Thăng Long - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa. Vốn điều lệ: 20.844.000.000 đồng (Hai mươi tỷ,tám trăm bốn bốn triệu đồng chẵn) Góp vốn của Lasuco: 11.800.000.000 đ, chiếm 56,61% vốn điều lệ của Công ty. Ngành nghề kinh doanh, sản xuất đường, bán buôn tổng hợp, hoạt động dịch vụ trồng trọt, bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (kinh doanh xăng, dầu), sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ, sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, trồng cây mía, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị vật tư ngành chế biến đường), sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa), sSản xuất các cấu kiện kim loại, sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại, rèn, dập, ép và cán kim loại. xử lý và tráng phủ kim loại, sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn, sửa chữa máy móc, thiết bị, sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm), sửa chữa thiết bị khác, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, sửa chữa thiết bị điện; - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Tư vấn và chuyển giao công nghệ trồng mía, giống mía; Tư vấn và chuyển giao công nghệ chế biến đường), sản xuất các sản phẩm sau đường; hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa.